Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Identifikační číslo: 34376
Univerzitní e-mail: michal.madr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Vliv institucionálního prostředí na vývoj ekonomik postsocialistických zemí
Autor:
Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Oponent 1:
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv institucionálního prostředí na vývoj ekonomik postsocialistických zemí
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá ekonomickými důsledky utvořeného institucionálního prostředí v postsocialistických ekonomikách. Institucionální prostředí je ztotožněno s politickým uspořádáním. Hlavním cílem bylo zjistit, zda úroveň politického prostředí ovlivňuje ekonomickou výkonnost v postsocialistických ekonomikách. Úroveň politického uspořádání je v této práci vyjádřena dvěma způsoby. Prvním z nich je použití standardního vyjádření prostřednictvím tří konceptů (Freedom in World, Polity2, Liberal Democracy Index V-Dem). V rámci druhého způsobu je tato úroveň spojena s jednotlivými politickými režimy (demokracie a autoritářské režimy; liberální demokracie a neliberální režimy). Na základě výsledků lineární regresní analýzy je možné tvrdit, že vyšší úroveň politických institucí podporuje ekonomickou výkonnost. Zároveň jednotlivé analýzy naznačují, že liberální demokracie dosahují nejvyšší ekonomické výkonnosti v rámci jednotlivých politických režimů, zatímco demokratické režimy mají podobné ekonomické výsledky jako autoritářské režimy. První dílčí cíl ověřoval opačnou vazbu, tedy zda faktory ekonomické výkonnosti reprezentující modernizační teorii měly vliv na utváření politických režimů v postsocialistickém prostoru. Pro naplnění daného cíle byla použita probit regresní analýza. V rámci této analýzy bylo identifikováno, že jednotlivé faktory modernizační teorie (ekonomická úroveň a vzdělanost) měly vliv na etablování liberálních demokracií. Na základě výsledků této analýzy byly rovněž diskutovány další dvě teorie vysvětlující utváření politických institucí, konkrétně raně vyvinuté instituce a prokletí hojnosti přírodních zdrojů. V poslední části byl naplněn druhý dílčí cíl prostřednictvím analyzování oboustranné kauzální spojitosti mezi úrovní politických systému a ekonomickou výkonností s užitím testu Grangerovy kauzality. Výsledky tohoto testu naznačují, že pravděpodobně neexistuje v grangerovském pojetí oboustranný kauzální vztah mezi těmito veličinami. Zároveň je tato oboustranná kauzální spojitost přítomna pouze v případě liberálních demokracií.
Klíčová slova:liberální demokracie, ekonomická výkonnost, postsocialistické ekonomiky, modernizační teorie, Institucionální prostředí, politické režimy, demokracie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta D. Hampel

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc..