Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Identifikační číslo: 34376
Univerzitní e-mail: michal.madr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce
     Publikace
     
Stáže     Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Institucionální a politické prostředí a přímé zahraniční investice v tranzitivních ekonomikách
Autor: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Institucionální a politické prostředí a přímé zahraniční investice v tranzitivních ekonomikách
Abstrakt:Diplomová práce si klade za cíl identifikovat a kvantifikovat vliv institucionálního a politického prostředí na příliv přímých zahraničních investic v tranzitivních ekonomikách. Sledované období je primárně pro roky 2002 až 2012. Základním ukazatelem institucionálního prostředí je koncept Governance Matters od Světové banky. Pro kvantifikaci je použita regresní a korelační analýza. Výsledky regresních modelů pro tranzitivní ekonomiky jsou, z důvodu zvýšení empirické průkaznosti a zobecnění závěrů, komparovány s výsledky pro země MIC (Middle Income Countries). Diskuse je rozdělena do tří celků. Nejprve jsou analyzovány odlišnosti vlivu institucionálního prostředí na příliv PZI v tranzitivních ekonomikách a v zemích OECD, poté jsou zhodnoceny rozdíly mezi jednotlivými skupinami postsocialistických států, a třetí část je zaměřena na význam demokratických a autoritativních režimů v balkánských a postsovětských republikách.
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice, tranzitivní ekonomiky, Governance Matters, institucionální prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D..