Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Identifikační číslo: 34376
Univerzitní e-mail: michal.madr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

     Výuka     Závěrečná práce     Publikace
     
Stáže
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Vývoj politického a institucionálního prostředí Chorvatska a Srbska v letech 2000 až 2010
Autor: Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj politického a institucionálního prostředí Chorvatska a Srbska v letech 2000 až 2010
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem politického a institucionálního prostředí Chorvatska a Srbska v letech 2000 až 2010. Institucionální prostředí je měřeno a hodnoceno konceptem Governance Matters od Světové Banky. Cílem práce je porovnat vliv politického a institucionálního prostředí na konkurenceschopnost Chorvatska a Srbska. Konkurenceschopnost je určována Indexem světové konkurenceschopnosti od Světového ekonomického fóra. Teoretická rešerše zahrnuje vymezení pojmu instituce a institucionální prostředí převážně z pohledu nové institucionální ekonomie, pojmu makroekonomická konkurenceschopnost a metodiky a relevantnosti použitých konceptů k měření institucionálního prostředí a konkurenceschopnosti. Praktická část se zabývá analýzou a komparací vývoje institucionálního prostředí Chorvatska a Srbska.
Klíčová slova:
Chorvatsko, Balkán, instituce, politické prostředí, Governance Matters, Srbsko, konkurenceschopnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D..