Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Identifikačné číslo: 34376
Univerzitný e-mail: michal.madr [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     
     
Záverečná práca     
Publikácie
     
Stáže     Orgány          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOROLOV, I. -- MÁDR, M. Influence of the institutional environment on the retail industry in Ukraine. In PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 120--128. ISBN 978-80-7509-555-8. URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf

Originálny názov: Influence of the institutional environment on the retail industry in Ukraine
Český názov:
Autor:
Bc. Ivan Korolov
Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav ekonomie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: PEFnet 2017: Proceedings
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 120
Do strany:
128
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The main aim of this paper is to identify and evaluate the influence of regulatory quality and formal legal institutions on the Ukrainian retail industry. The reference period focuses on the period 2006-2015 due to data availability and the paper analyses 4721 retail firms. As indicators of the regulatory quality and legal environment, Doing Business indicators are employed. The paper uses panel data regression analysis (OLS with fixed effects) for identification and quantification. The results indicate that the influence of the individual institutional indicators is ambiguous, however, statistically significant and positive effects prevail for the area of enforcing contract regulations (judicial system) and the ease of obtaining credit for retail companies.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2018 09:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-555-8.

Originálny názov: PEFnet 2017: Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-555-8
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
European scientific conference PEFnet 2017
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
27.06.2018 07:48 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1234
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

European scientific conference PEFnet 2017. 2017, Brno.

Originálny názov:
European scientific conference PEFnet 2017
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2017
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
27.06.2018 07:48 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -