Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Identifikační číslo: 3435
Univerzitní e-mail: zdenek.holous [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí pracovník, spolupracovník - Zkušebna nábytku (LDF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
     
Orgány
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Výzkum a vývoj konstrukce a technologie pro revitalizaci mobiliáře vily Tugendhat
Autor: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Oponent 3:Ing. arch. Zdeněk Přibyl
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Výzkum a vývoj konstrukce a technologie pro revitalizaci mobiliáře vily Tugendhat
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou východisek, materiálů, konstrukčních prvků a vyplývajících technologií pro obnovu a revitalizaci mobiliáře vily Tugendhat. Nedílnou součástí práce je návrh analytického postupu řešení včet hodnocení rizik, které je koncipována i pro další využití v projektování a tvorbě nábytku interiérů. Výstup práce je i příprava nezachovaných prvků mobiliáře k rekonstrukci včetně prováděcí výkresové dokumentace. Práce je dělena do celků kdy po návrhu metody řešení následuje analýza materiálů původního mobiliáře s ohledem na jeho obnovu, zvláštností pracovních postupů, analýzou východisek řešení a analýzu východisek nedochovaných prvků s návrhy jejich obnovení.
Klíčová slova:
obnova, revitalizace, rekonstrukce, Tugendhat, mobiliář

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.
Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Josef Chladil, CSc..