Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Pavel Král
Identifikační číslo: 3420
Univerzitní e-mail: pavel.kral [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Ing. Tomáš Bachan
Posouzení spárové pevnosti odlišných systémů lepeného spoje dýhových sesazenek
duben 2011prohlížet
2.ABPAutor: Bc. et Bc. Jan Balák
Možnost využití bunkrů pohraničního opevnění jako základů pro dřevěné konstrukce
duben 2013prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Silvestr Bátěk
Návrh inovace konstrukční skladby dřevěného jádra snowboardu
duben 2015prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Pavel Bayer
Posouzení použitelnosti různých typů schodů z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností
květen 2006prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Ondřej Beran
Návrh malého (vířivého) bubnu z vertikálních bloků a jeho výroba
duben 2017prohlížet
6.RDPAutor: Bc. Ondřej Borek
Možnosti zhodnocení méně kvalitních plošných materiálů opláštěním
duben 2020prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Ondřej Borek
Posouzení vlivu podmínek skladováni loupané dýhy na její vlhkost v závodě ALFA Solnice
duben 2018prohlížet
8.NBPAutor: Karolína Borovičková
Hodnocení vlastností a výroba třískové desky s přídavkem odpadu z pivovarnické výroby
duben 2015prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Mgr. Vladimír Crhonek
Možnosti výstavby z masivních vrstvených materiálů
duben 2010prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Mgr. Vladimír Crhonek
Posouzení použitelnosti vícevrstvých materiálů z masivního dřeva z hlediska mechanických vlastnosti
červen 2008prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Bohuslav Černoch
Analýza vlastností nového kompozitního materiálu na bázi dřeva se skelným vláknem
duben 2010prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Jan Červenka
Možnosti využití sena na výrobu aglomerovaného materiálu
duben 2019prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Martin Dohnal
Posouzení pevnosti lepené spáry u tvarovaných překližek
duben 2015prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Zbyněk Dokoupil
Návrh modelu výroby loupaných dýh
duben 2005prohlížet
15.NBPAutor: Vasyl Dorosh
Posouzení možnosti použití vybraných materiálů na bázi dřeva ve venkovním prostředí
duben 2018prohlížet
16.ABPAutor: Bc. Michaela Drdová
Analýza odolnosti povrchově upravených vodovzdorných překližek proti oděru
duben 2007prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Tomáš Drga
Porovnání metod hodnocení pevnosti desek z masivního dřeva
duben 2015prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Tomáš Dufek
Využití oplášťovaných jádrových desek v dřevostavbě
duben 2012prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Juraj Ďurovec
Návrh tvarového elementu pro sportovní výrobek
květen 2015prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Juraj Ďurovec
Posouzení vlivu použitého dřeva na vlastnosti třískových desek
duben 2017prohlížet
21.RDPAutor: Bc. František Dvořák
Posouzení vlivu vlhkosti dřeva na pevnost lepení
duben 2020prohlížet
22.ABPAutor: Ing. et Ing. Petr Fait
Možnosti aplikace intarsovaných a lepených dýh ve výrobě výrobků ze dřeva
duben 2012prohlížet
23.ADPAutor: Ing. et Ing. Petr Fait
Návrh a výroba polohovatelného křesla z QSB desky spojené pomocí samosvorných konstrukčních spojů
duben 2014prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Michal Filák
Posouzení odolnosti vybraných materiálů na bázi dřeva proti vytažení spojovacích prostředků
duben 2008prohlížet
25.NDPAutor: Ing. Pavel Fišer
Posouzení zdravotní nezávadnosti vybraných typů překližovaných materiálů
duben 2011prohlížet
26.ABPAutor: Bc. Jakub Foukal
Možnosti sušení dýh ve firmě DYAS.EU, a.s.
duben 2015prohlížet
27.ADisPAutor: Ing. Ondřej Gerbrich, Ph.D.
Možnosti vytvoření pracovních míst pro handicapované při výrobě dřevěných komponentů a nábytku v chráněných dílnách
srpen 2018prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Lukáš Grus
Posouzení možnosti vyhřívání vrstvených materiálů odporovým ohřevem
duben 2012prohlížet
29.ABPAutor: Ing. Marek Hála
Vrstvené materiály v dřevostavbách a jejich vlastnosti
duben 2012prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Kizbert Hauerland
Posouzení možností při lisování nevodovzdorných lepených vrstvených materiálů
duben 2012prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Hana Havelková
Vliv povrchového materiálu na ohybové vlastnosti dřevotřískových desek s redukovanou hustotou
duben 2015prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Hana Havelková
Využití recyklovaného dřeva ve výrobě dřevotřískových desek
duben 2017prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Jaroslav Havlina
Posouzení fyzikálních a mechanických vlastností vybraných velkoplošných materiálů z hlediska použitelnosti
duben 2005prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Michael Hladký
Analýza chování bukových velkoplošných materiálů při plošném zatížení
duben 2011prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Ladislav Holba
Posouzení možnosti použití vrstvených materiálů pro výrobu dřevostaveb
duben 2011prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Kryštof Horák
Posouzení vlivu odlišných technologických podmínek výroby na vlastnosti dřevěných briket
duben 2011prohlížet
37.ABPAutor: Ing. Stanislav Horníček
Posouzení možnosti využití buku v materiálech na bázi dřeva a ve výrobcích
duben 2014prohlížet
38.RDisPAutor: Ing. Stanislav Horníček
Posouzení možnosti využití dřeva plantážově pěstovaného topolu s modifikovanými vlastnostmi na výrobky.
září 2019prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Lenka Hrapková
Porovnání různých systémů schodišť dřevěných a vyrobených z materiálů na bázi dřeva
duben 2007prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Lenka Hrapková
Porovnání spotřeby času a materiálových nákladů obkladů schodišť dřevěných a vyrobených z materiálů na bázi dřeva
duben 2009prohlížet
41.NBPAutor: Alfonz Hraška
Možnosti využití modifikovaných dýh v inovovaných materiálech na bázi dřeva
duben 2015prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Pavel Hupka
Porovnání kvality vlákna na výrobu desky MDF
duben 2013prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Lukáš Chytil
Vliv parametrů lisování na vlastnosti překližek
duben 2005prohlížet
44.ABPAutor: Bc. Tomáš Jacko
Posouzení pevnosti lepení vrstvených materiálů na bázi dřeva
duben 2019prohlížet
45.NBPAutor: Daniel Janas
Návrh a realizace longboardové desky
duben 2018prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Miloslav Jančík
Použití tepelně upraveného dřeva na povrch kompozitního materiálu na bázi dřeva
duben 2008prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Miloslav Jančík
Vývojové trendy překližovaných materiálů
květen 2006prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Jiří Janíček
Posouzení a experimentální srovnání metod zjišťování ohybových vlastností materiálů na bázi dřeva
duben 2013prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Lucie Jeřábková
Návrh materiálu na bázi dřeva s požární odolností
duben 2016prohlížet
50.RDisPAutor: Dipl.-Ing. Johannes Sebastian Jorda, BSc
Natural fibre reinforcement of 3D shaped veneers
červen 2021prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Monika Karpíšková
Analýza povrchové úpravy nášlapné vrstvy schodu
květen 2007prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Monika Karpíšková
Porovnání vlastností laminátů odlišných struktur nášlapné vrstvy schodu
duben 2009prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Ondřej Kašpar
Posouzení možnosti aplikace nových materiálů na bázi dřeva v dřevostavbách
duben 2014prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Ondřej Kašpar
Posouzení výkonnosti sesazovacích strojů na dýhy Omnimaster pomocí lepidla a Kuper tavným vláknem
duben 2008prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Bc. Eva Kollarová
Posouzení kvality dýhových sesazenek upravených tiskem
duben 2018prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Petr Kolomazník
Možnosti využití okrasných dýh pro intarzované prefabrikované dílce
duben 2015prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Petr Kolomazník
Návrh skladby kompozitního materiálu s využitím akrylátového skla
duben 2017prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Adam Konvičný
Analýza příčin borcení překližovaných desek
duben 2009prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Mgr. Petr Koval
Návrh řešení a výroby dvou typů obložení stropů, jejich porovnání z hlediska materiálových a mzdových nákladů
duben 2009prohlížet
60.RDisPAutor: Ing. Samuel Kramár
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
září 2018prohlížet
61.ABPAutor: Bc. Filip Krejčí
Posouzení kvality lepení u kombinovaných kompozitních materiálů na bázi dřeva
duben 2016prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Michal Krejčíř
Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů
duben 2018prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Michal Krejčíř
Slisovatelnost dýh pro použití ve vrstvených lepených materiálech
duben 2015prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Pavel Krula
Zhodnocení vybraných vlastností obvodového pláště dřevostavby
duben 2011prohlížet
65.ABPAutor: Ing. Radim Křenek
Analýza kvality konstrukčních dýh s ohledem na znehodnocující činitele
duben 2009prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Radim Křenek
Posouzení kvality dýhových sesazenek vyrobených na inovovaném sesazovacím stroji Omnimaster
duben 2011prohlížet
67.ABPAutor: Bc. Martin Lempera
Možnosti nastavování překližek do větších formátů
duben 2019prohlížet
68.NBPAutor: Pavel Licek
Vyplňte název závěrečné práce
listopad 2005prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Vladimír Linhart
Návrh skladby materiálu na bázi dřeva s protipožárními vlastnostmi
duben 2016prohlížet
70.RDisPAutor: Ing. Vladimír Linhart
Vlastní téma
září 2021prohlížet
71.ABPAutor: Ing. Jan Lipták
Možnosti zlepšení kvality dýhových sesazenek
duben 2012prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Jan Lipták
Posouzení možnosti použití kamenné dýhy na opláštění konstrukčních materiálů
duben 2014prohlížet
73.RDPAutor: Bc. Marek Martečík
Návrh úpravy kompozitního materiálu na bázi dřeva pro aplikaci do interiéru s požární odolností
duben 2019prohlížet
74.RDPAutor: Bc. Hana Martinková
Návrh skladby aglomerovaného materiálu na bázi dřeva s využitím výztužných prvků
duben 2020prohlížet
75.ABPAutor: Bc. Hana Martinková
Vliv lepidla na vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva
květen 2017prohlížet
76.ADPAutor: Ing. Lukáš Masařík
Porovnání kvality lepeného spoje v závislost na druhu spojovaného materiálu při plazmatické úpravě dřeva
duben 2014prohlížet
77.ABPAutor: Ing. Luděk Matušinec
Posouzení pevnosti lepeného spoje krycí vrstvy na eurohranolu
duben 2013prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Luděk Matušinec
Posouzení procesu delaminace lepených materiálů
duben 2015prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Michal Matyáš
Hustotní profil a jeho vliv na vlastnosti třískových desek
duben 2017prohlížet
80.ABPAutor: Ing. Michal Matyáš
Možnosti použití dřevotřískové desky jako jádra sendvičového kompozitu
duben 2015prohlížet
81.RBPAutor: Michal Mazura
Návrh a výroba vrstveného konstrukčního materiálu z bambusu
duben 2020prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Tadeáš Měrka
Faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků v závodě TON Holešov
duben 2016prohlížet
83.NBPAutor: Jakub Milde
Využití materiálů na bázi dřeva v konstrukci kruhové dřevěné stavby
duben 2016prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Jan Moštěk
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností překližek určených na podlahové dílce a dimenzování těchto překližek
duben 2006prohlížet
85.NBPAutor: Tomáš Müller
Srovnání kvality dýhových sesazenek vyrobených odlišným způsobem
duben 2011prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Michal Navrátil
Posouzení odolnosti vrstvených desek na bázi dřeva proti proražení
duben 2011prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Marie Neumannová
Návrh konstrukčního řešení dělící stěny - příčky - s možností aplikace úložného prostoru, do dřevostavby rodinného domu podle předloženého návrhu a požadavků.
duben 2012prohlížet
88.ADPAutor: Ing. Petr Novotný
Posouzení a optimalizace technologického toku ve výrobě dřevěných rámů
duben 2008prohlížet
89.ABPAutor: Ing. Petr Novotný
Posouzení technologického toku ve výrobě lišt a drobných výrobků ze dřeva
duben 2006prohlížet
90.ABPAutor: Ing. Radan Panáček
Analýza třísek vyráběných pomocí laboratorního mlýnu
duben 2015prohlížet
91.RDisPAutor: Ing. Radan Panáček
Vlastní téma
září 2020prohlížet
92.ADPAutor: Ing. Radan Panáček
Využití modifikovaných částic ve výrobě OSB desek
duben 2017prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Jiří Pelikán
Analýza kvality konstrukčních dýh v závodě DYAS.EU
duben 2013prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Jiří Pelikán
Analýza příčin vzniku transparentnosti SM konstrukčních dýh v závodě DYAS.EU
červen 2010prohlížet
95.ABPAutor: Ing. Michal Peš
Návrh inovace vícenožového krájecího stroje
leden 2014prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Michal Peš
Posouzení možnosti využití slámy a ekopanelu ve stavbách na bázi dřeva
duben 2016prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Tomáš Peter
Posouzení možnosti využití obráběcích center na výrobu dveří
duben 2006prohlížet
98.ADPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Pipíška
Analýza metod posouzení pevnosti lepených materiálů z masivního dřeva
duben 2017prohlížet
99.RDisPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Pipíška
Posouzení pevnosti lepených materiálů z masivního dřeva v závislosti na klimatických podmínkách
září 2019prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Lukáš Pokorný
Návrh materiálu na bázi dřeva s využitím skelného vlákna
duben 2010prohlížet
101.NBPAutor: Štěpán Poul
Vliv typu lepidla na vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva
duben 2016prohlížet
102.ABPAutor: Ing. Luděk Richter
Metodika hodnocení použitelnosti překližovaných materiálů
duben 2005prohlížet
103.ABPAutor: Ing. Jan Rosenberg
Porovnání časové náročnosti vybraných elementů schodiště dřevěného a vyrobeného z materiálů na bázi dřeva
duben 2012prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Jan Rosenberg
Posouzení spotřeby času a materiálových nákladů konstrukčního prvku schodišťě dřevěného a vyrobeného z materiálů na bázi dřeva
duben 2014prohlížet
105.ABPAutor: Ing. Šimon Rutta
Možnosti aplikace překližovaných materiálů na dřevěné konstrukční prvky
duben 2012prohlížet
106.ABPAutor: Ing. Jakub Schiel
Možnosti využití cementotřískových desek v závodě CIDEM Hranice na Moravě
duben 2015prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Jakub Schiel
Posouzení vybraných vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby
duben 2018prohlížet
108.ABPAutor: Ing. Michal Slonek
Porovnání vybraných typů lepených konstrukčních hranolů pro použití v dřevostavbách
květen 2006prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Michal Slonek
Posouzení skladby lepených konstrukčních nosníků. Návrh nové skladby.
duben 2008prohlížet
110.ABPAutor: Ing. Zdeněk Sovák
Posouzení vlastností vrstvených masivních desek
duben 2012prohlížet
111.ADPAutor: Ing. Dalibor Supik
Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby
duben 2011prohlížet
112.ABPAutor: Ing. Kryštof Svatoň
Návrh, výroba a charakterizace překližované desky s využitím skelného vlákna v povrchových vrstvách
duben 2015prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Kryštof Svatoň
Využití alternativních výztužných materiálů ve vrstvených lepených materiálech.
duben 2017prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Hana Svobodová
Posouzení kvality lepené spáry překližovaných desek
duben 2013prohlížet
115.ADPAutor: Ing. Pavel Šmíd
Vliv modifikace na pevnost lepení buku
duben 2019prohlížet
116.ADPAutor: Ing. Jan Šot
Porovnání spotřeby času a materiálu u vybraných elementů schodiště
duben 2014prohlížet
117.RDPAutor: Bc. Oskar Špavor
Využití alternativních surovin ve výrobě aglomerovaných materiálů pro stavby
duben 2020prohlížet
118.ADisPAutor: Ing. Jan Šrajer, Ph.D.
Makroskopický a mikroskopický průzkum překližovaných desek, stanovení jejich mechanických vlastností a návrh postupu na jejich porovnání s výstupy získanými výpočty pomocí konečně prvkových metod (MKP)
listopad 2010prohlížet
119.NBPAutor: Bc. Radek Šulák
Porovnání kvality lepení vybraných typů lepených masivních materiálů
duben 2011prohlížet
120.ABPAutor: Bc. Radek Šulák
Posouzení jakosti lepení po temperovaném uložení ve vodě
duben 2014prohlížet
121.NBPAutor: Iva Švarzbergerová
Vliv podmínek klimatizace dýh na jejich kvalitu a použití
duben 2015prohlížet
122.ABPAutor: Bc. Ivana Tarabová
Posouzení možnosti použití vrstvených masivních materiálů v dřevostavbách
duben 2012prohlížet
123.NBPAutor: Dušan Tošič
Posouzení vlivu opláštění překližek čedičovými vlákny na zlepšení mechanických vlastností
duben 2019prohlížet
124.NDPAutor: Bc. Pavla Trumhová
Posouzení vlivu podmínek skladováni loupané dýhy na její vlhkost
duben 2014prohlížet
125.ABPAutor: Ing. Petr Turčinek
Vyhodnocení výtěže při stříhání loupaných dýh na nůžkách
duben 2006prohlížet
126.ABPAutor: Ing. Přemysl Vala
Analýza kvality dýhových sesazenek z hlediska tloušťkových tolerancí a drsnosti povrchu
duben 2011prohlížet
127.RBPAutor: Zuzana Valašíková
Návrh nábytkového intarzovaného dílce podle japonských řemesel
duben 2020prohlížet
128.RDPAutor: Bc. Michaela Večeřová
Posouzení vlivu rozdílné vlhkosti dřeva na pevnost lepené spáry u materiálů na bázi dřeva
duben 2020prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Tomáš Vičar
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností kombinovaných materiálů - srovnání s jinými materiály
duben 2006prohlížet
130.ABPAutor: Ing. Marek Vlach
Analýza odolnosti sportovních výlisků pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí
duben 2013prohlížet
131.ADPAutor: Ing. Pavel Výlet
Analýza vybraných mechanických vlastností materiálů konstrukční dřevo a Parallam
duben 2009prohlížet
132.ABPAutor: Ing. Pavel Výlet
Využití progresivních materiálů pro nosné prvky staveb
duben 2007prohlížet
133.ABPAutor: Bc. Nikola Walterová
Možnosti využití konopí ve vybavení interiéru
duben 2011prohlížet
134.NDPAutor: Bc. Nikola Walterová
Porovnání vlastností konopno třískových desek s vybranými materiály
duben 2013prohlížet
135.RBPAutor: Michael Werner
Mechanické chování lepeného spoje masivního dřeva ve variabilních podmínkách prostředí
duben 2020prohlížet
136.ABPAutor: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Vliv konstrukce překližovaných materiálů na vlastnosti tvarovaných výlisků pro sportovní výrobky
duben 2005prohlížet
137.ABPAutor: Bc. Martin Zbořil
Možnosti využití odpadu aglomerovaných materiálů na plošné dílce
duben 2017prohlížet
138.ADPAutor: Ing. Adam Zdařil
Možnosti úpravy povrchu dřeva studeným plasmatem
duben 2011prohlížet
139.NBPAutor: Pavel Zima
Porovnání dvou odlišných systémů přípravy suroviny pro výrobu vrstvených materiálů
duben 2011prohlížet
140.RBPAutor: Radim Zvonek
Návrh a realizace protipožární desky
duben 2020prohlížet
141.ABPAutor: Ing. Vlastimil Žádník
Analýza výtěžnosti při loupání dýh v závislosti na způsobu centrování výřezů
duben 2005prohlížet
142.ADPAutor: Ing. Vlastimil Žádník
Posouzení odlišných způsobů snímání výřezů před loupáním dýh
duben 2007prohlížet
143.ABPAutor: Ing. Petr Ženatý
Posouzení kvality lepení kombinovaných masivních materiálů na bázi dřeva
duben 2016prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována