Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Identification number: 3417
University e-mail: karel.janak [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)
Contracted Worker - Calibration Laboratory of Measuring Equipment (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bednář
Rozbor stavu a návrh uspořádání pilnice fy Klíma v Českém Brodu
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bednář
Vliv výrobních zařízení pily Javořice, a.s. Ptení na kvalitu štěpek.
April 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lubomír Becha
Zpřesnění stanovení kvality konstrukčního dřeva v pilařských provozech a na stavbách
September 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Benda
Návrh nového pilařského provozu a následné výroby palet \\u firmy "Pila Benda, s.r.o." ve Velkém Pěčíně
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Vojtěch Benda
Návrh pilařského provozu a následné výroby palet u firmy "Pila Benda, s.r.o." \\ve Velkém Pěčíně
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Benda
Návrh pilařského provozu pro následnou výrobu palet u fy "Pila Benda, s.r.o." ve Velkém Pěčíně
April 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Beníček
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
September 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Bohdálek
Vývoj náplně vzdělávání ve studijním oboru "Dřevařská a nábytkářská výroba" v porovnání s potřebami uplatnění absolventů
April 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Brázdil
Návrh pilařského provozu ve Višňovém
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Brychta
Kvantifikace odchylek vyhodnocených objemu pilařských výřezů při jejich měření bez kůry a s kůrou.
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Cvrček
Zpracování odpadu z adjustační stanice pily v Tetčicích
April 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Luděk Drmota
Rekonstrukce skladu kulatiny na pile v Tetčicích
May 2006Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Dvořák
Historický vývoj a dokumentace objektu vodní pily/mlýnu "Švomův mlýn" v Radostíně nad Oslavou
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Dvořák
Identifikace historických výrobních objektů, dokládajících zpracování dřeva v oblasti Velkého Meziříčí, jejich vývoj a současný stav.
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Havel
Optimalizace třídění výřezů na pile v Hradci nad Moravicí ve vztahu k výtěži řeziva
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Havel
Rekonstrukce pilařského provozu a výroby palet a obalů firmy Karel Vlček, Branka u Opavy
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Hejkal
Vývoj a využití mobilních pil v České republice
May 2006Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Hlobil
Vývoj, výroba a vhodnost použití dřevěné šindelové krytiny
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Miroslav Holub
Návrh pilařského provozu Diecézních lesů Hradec Králové ve Vortové
April 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Houdek
Historický vývoj a dokumentace vodní pily/mlýnu v Rožné
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Faktory ovlivňující přejímku kulatiny při elektronickém měření jejích rozměrů
September 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Chumchal
Výrobní dokumentace ve skladě kulatiny pily v Tetčicích
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Chyla
Obnova mlýna v Hoslovicích
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Jílek
Stanovení faktorů a míry jejich vlivu na kapacitu manipulačně - třídícího vozíku ve skladě kulatiny firmy Dřevozávod Pražan s.r.o. v Poličce
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Jiráček
Návrh rekonstrukce skladu suroviny na Kasalově pile v Jindřichově Hradci
April 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Juránek
Dokumentace BOZP v dřevozpracujícím průmyslu a způsoby jejího zpracování
April 2005Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Jurosz
Rozbor a optimalizace pořezu výřezů na pile Kawulok v Bocanovicích
April 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Karkoška
Dokumentace stavu a možnosti rekonstrukce pily v Budíškovicích
April 2005Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Koiš
Návrh modernizace výroby a její ekonomické vyhodnocení ve firmě Halama Invest, s.r.o., Senec
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Roman Koutný
Jakostní degradace pilařské suroviny v závislosti na době a podmínkách skladování.
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Koutný
Optimalizace třídění výřezů na pile Belcredi Líšeň, s.r.o. ve vztahu k výtěži řeziva
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kováč
Doplnění lesnického skanzenu v Čiernom Balogu o objekt vodní pily
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Libor Kozák
Rekonstrukce skladu suroviny na pile Horní Fořt
April 2005Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Křenek
Rozbor a optimalizace výtěže na pile Timber Production, s.r.o. ve Velkých Karlovicích
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Kubíčková
Rekonstrukce pilařského provozu v Medlově
April 2005Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Ledecká
Identifikace historických výrobních objektů, dokládajících zpracování dřeva v oblasti Turnovska /Jičínska, jejich vývoj a současný stav.
April 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Lesák
Kvantifikace odchylek objemu dříví při jeho měření harvestory\\a rozbor jejich závislostí na vybraných faktorech.
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Lopour
Jakostní výtěž smrkového a borového řeziva ve vztahu k jakosti zpracovávané suroviny
May 2006Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Maděránek
Návrh technického vybavení strojové dílny v závislosti na profilu studenta učňovského oboru "Truhlář"
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Machálek
Návrh rekonstrukce pily v Louce
April 2006Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Málková
Výkonové využití pily Kinský dal Borgo v Chlumci nad Cidlinou
May 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Mašek
Modernizace školního pilařského provozu SPŠ strojní a stavební Tábor
April 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tadeáš Měrka
Využití odpadů na pile v Prusinovicích.
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Moučka
Využití kapacity sušáren řeziva, vliv předsoušení na výkon a spotřebu energie pro sušení na pile Javořice, a.s. ve Ptení.
April 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Navrátil
Návrh rozšíření dřevařského provozu fy Vymazal v Uničově
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martin Navrátil
Rekonstrukce uzlu krácení a omítání řeziva na pile v Uničově
April 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Filip Novák
Vývoj a využití úhlových kotoučových pil
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Novotná
Návrh pilařského provozu rodiny Jirečků ve Svatoslavi
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Novotný
Modernizace skladu kulatiny závodu StoraEnzo Timber Ždírec, s.r.o.
April 2006Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Novotný
Vyhodnocení provozu pily VLS v Horní Plané
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Novotný
Zvýšení objemu výroby pilařského provozu Černá
April 2009Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Obšil
Úprava a uvedení do provozu pily v Libině
April 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Pelán
Rekonstrukce pily/bednárny fy Drevos v Hnojicích
April 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Pišl
Využití strojně-technologického vybavení pily ŠLP v Olomučanech.
April 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Plhák
Návrh a vyhodnocení malého pilařského provozu v Závisti u Velkého Meziříčí
April 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Pohorský
Perspektivy vývoje pilařského zpracování kulatiny ve svitavském okrese
April 2005Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pokorný
Obnova mlýnu-pily v Běluni u Kohoutova
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pokorný
Vývoj zpracování dřeva v oblasti Třebíčska. Identifikace výrobních objektů.
April 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Ponížil
Dopravně - provozní řád na pile Javořice ve Ptení
May 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Pour
Příprava přesílených výřezů pro novou pilařskou linku a.s. Javořice ve Ptení
April 2005Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pražan
Modernizace pilnice firmy Dřevozávod Pražan s.r.o. v Poličce
April 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Pražan
Rozbor stavu a návrh možností zvýšení kapacity skladu kulatiny ve firmě Dřevozávod Pražan s.r.o.
April 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Přibyla
Kvantifikace odchylek vyhodnocených rozměrů výřezů v závislosti na jejich poloze při snímání
April 2005Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Lubomír Richter
Návrh pily v Tišnovské Nové Vsi, orientované převážně na výrobu stavebních sortimentů řeziva.
April 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Lubomír Richter
Návrh rekonstrukce pilařského provozu v Tišnovské Nové Vsi
July 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Roun
Rozbor současných způsobů výpočtu rozměrů a objemu výřezů, užívaných při elektronické přejímce
April 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Růžička
Optimalizace výroby lepených hranolů na závodě Stora Enso WP HV, s.r.o. \\ve Ždírci nad Doubravou
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Římalová
Optimalizace způsobu zpracování a prodeje štěpek na pile Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o.
April 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Římalová
Pilařská štěpka jako vedlejší produkt při výrobě řeziva na pile Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o.
May 2006Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Seifert
Možnosti rekonstrukce pily ve Zbraslavicích
May 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Schneiderwind
Příprava tenké suroviny na pile Kinský dal Borgo v Chlumci nad Cidlinou
April 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Skorčíková
Skladování kulatiny v provizorních podmínkách po kalamitních těžbách.
April 2012Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Smíšek
Mapa logistických toků pro dřevařský závod Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
April 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Solař, Ph.D.
Návrh pilařského provozu fy Šebek ve Svatoslavi
April 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Solař, Ph.D.
Obnova horizontální rámové pily ze Sloupnice
May 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Aleš Solař, Ph.D.
Skladování dříví po kalamitních těžbách
October 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Sommer
Návrh modernizace pily v Bojkovicích
April 2017Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Sommer
Využití údajů řídícího systému manipulační linky pro řízení výroby ve skladě suroviny na pile v Tetčicích
April 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lubomír Spurný
Jakostní změny výřezů během jejich skladování "pod fólií"
April 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matěj Strnad
Historický vývoj a dokumentace vodní pily/mlýnu "Jelínkův mlýn" v Mariánském údolí v Brně-Líšni
April 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Střížová
Kriteria pro výběr suroviny k výrobě dřevěných nosníků
April 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Svatek
Specifikace tvarových anomálií smrkové kulatiny
April 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Synková
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
September 2019Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Szkandera
Rozbor výrobních podmínek v provozu firmy FK Dřevěné lišty Bojanovice
May 2006Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Szkandera
Stanovení příčin tvarových změn lišt ve firmě FK Dřevěné lišty Bojanovice a návrh opatření k jejich potlačení.
April 2008Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Ševců
Vývoj, zaměření a náplně učňovského oboru "Truhlář"
May 2006Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Šimon
Návrh a ekonomické vyhodnocení výrobních možností pilařského provozu Beskydské pily, a.s., pila Ostravice
April 2006Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Štegner
Využití odpadů z pilnice v Radostíně nad Oslavou.
April 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Švecová
Historical objects that refers about development of corn and sawmilling in Velké Meziříčí region. Their identification and suggestions for current use.
April 2014Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaroslav Taraba
Vývoj pilařství v oblasti Jičínska a Nymburska a dokumentace jeho stavu.
April 2005Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Václav Texl
Systém přípravy výroby na velkokapacitní pile
April 2008Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Luděk Toman
Modernizace pily v Odrách
April 2008Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Luděk Toman
Rozbor stavu a návrh rekonstrukce skladu suroviny pily v Odrách
July 2006Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Oldřich Trunec
Elektronická přejímka suroviny na pile Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o.
April 2013Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Tupý
Úprava pilařského provozu ŠLP v Olomučanech
April 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Válek
Optimalizace výroby na pile fy Opluštil v Ladné
April 2014Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Vaněk
Vliv druhu suroviny na objemovou a jakostní výtěž řeziva na pile ŠLP v Olomučanech.
April 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vařeka
Kalkulace zakázek na pile Javořice a.s. ve Ptení
April 2009Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vařeka
Volba způsobů pořezů a výrobního toku na pile Javořice, a.s. ve Ptení
May 2007Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Vejmola
Historický vývoj a dokumentace vodní pily/mlýnu "Jelínkův mlýn" v Mariánském údolí v Brně-Líšni
April 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Veleba
Stanovení přepočítávacího koeficientu prm štěpek na m3 dříví ve vybraných provozech společnosti CE-Wood
April 2005Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vlastimil Voda
Historický vývoj a dokumentace objektu vodní pily/mlýnu "Tálský mlýn", Řečice 39
April 2009Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlastimil Voda
Vodní pila/mlýn "Dolní mlýn" - jeho stav, vybavení a výrobní možnosti.
April 2011Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Zapletal
Materiálový tok na pile Javořice ve Ptení, jeho identifikace a rozbor
May 2007Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Zapletal
Možnosti zvýšení přesnosti třídění výřezů podle čepové tloušťky a jeho vliv na dosažitelnou výtěž řeziva.
April 2010Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Zelenka
Rekonstrukce pily Kdousov
April 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Zelenka
Systémy snímání a vyhodnocování rozměrů kulatiny. Jejich charakteristika a rozšířenost.
May 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Žeravík
Materiálový tok na pile v Paskově, jeho identifikace a rozbor (bude upřesněno dle potřeb společnosti M&M Paskov)
May 2020Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Židek
Úprava linky pro přejímku a třídění výřezů na závodě StoraEnso Planá u Mariánských Lázní
April 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Žižka
Přehledová studie vývoje pil v oblasti Šumperska
May 2006Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Žižka
Vliv filtrace dat na výsledný obraz tvaru a rozměrů výřezu při elektronickém snímání
April 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress