Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction of local volume tables for Scots pine in Forest Service Třeboň
Written by (author): Ing. Daniel Dvořák
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Zeman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kontrukce lokálních objemových tabulek pro borovici lesní na LS Třeboň
Summary:Cílem této práce bylo vytvoření objemových tabulek pro borovici lesní (Pinus sylvestris L.) na Lesní správě Třeboň, organizační jednotce státního podniku Lesů České republiky. Výsledky byly zpracovány na základě dat z více než 250 stromů změřených v terénu. Pro analýzu dat byl použit program DendroScanner, jež konstruuje objemové tabulky na základě fotografie stromu a dat změřených přímo v porostu (nedestruktivní metoda). Data byla měřena na šesti souborech lesních typů (SLT) pomocí mechanických pomůcek a laserového dálkoměru na většině území lesní správy. Správnost dat byla ověřena porovnáním s kontrolním souborem ležících stromů (destruktivní metoda). Výsledkem jsou sloučené objemové tabulky pro pět souborů lesních typů (doplněné třemi doplňkovými tabulkami) a samostatné tabulky pro SLT 0M. Oproti tradičním tabulkám ÚLT se získané tabulky vyznačují výrazně vyšší zásobou hroubí.
Key words:objemové tabulky, borovice lesní, třeboňská borovice, Třeboňsko, Lesy České republiky, s.p.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..