Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv vnějších a vnitřních faktorů na tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Autor: Ing. Viktor Kollanda
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Březina
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv vnějších a vnitřních faktorů na tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Abstrakt:Práce měla za cíl zhodnotit, jakou mírou působí jednotlivé faktory na velikost tloušťkového přírůstu výstavkových dubů ve středním lese. Jednotlivými faktory jsou výška v roce 2008, stanoviště, míra uvolnění, věk porostů, stupeň zavlčení, zdravotní stav koruny, kvalita koruny. Data byla analyzována pomocí programů MS Excel a Statistica. K testování vlivu faktorů byla použita vícerozměrná regresní analýza. Výsledkem analýz byly regresní koeficienty, které představují relativní míry zvětšení tloušťkového přírůstu při působení jednotlivých faktorů. Ne všechny faktory se prokázaly jako statisticky významné a jejich významnost se rovněž lišila v průběhu let.
Kľúčové slová:tloušťkový přírůst, výstavek, vícerozměrná regresní analýza, střední les, dub zimní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..