Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of external and internal factors on the diameter growth of oak trees in a coppice-with-standards
Written by (author): Ing. Viktor Kollanda
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Březina
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv vnějších a vnitřních faktorů na tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Summary:Práce měla za cíl zhodnotit, jakou mírou působí jednotlivé faktory na velikost tloušťkového přírůstu výstavkových dubů ve středním lese. Jednotlivými faktory jsou výška v roce 2008, stanoviště, míra uvolnění, věk porostů, stupeň zavlčení, zdravotní stav koruny, kvalita koruny. Data byla analyzována pomocí programů MS Excel a Statistica. K testování vlivu faktorů byla použita vícerozměrná regresní analýza. Výsledkem analýz byly regresní koeficienty, které představují relativní míry zvětšení tloušťkového přírůstu při působení jednotlivých faktorů. Ne všechny faktory se prokázaly jako statisticky významné a jejich významnost se rovněž lišila v průběhu let.
Key words:tloušťkový přírůst, výstavek, vícerozměrná regresní analýza, střední les, dub zimní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..