Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Těžební vyrovnanost jako základ stabilního lesnického hospodaření
Autor: Ing. Radek Kunz
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Rostislav Boháček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Těžební vyrovnanost jako základ stabilního lesnického hospodaření
Abstrakt:Cílem práce bylo posoudit stávající stav majetku společnosti Lesy pod Javorníkem s. r. o. z pohledu těžební vyrovnanosti a navrhnout v následujících třiceti letech kroky, směřují k její optimalizaci. Při modelování byla využita data lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské evidence. Na základě těchto dat byly vypracovány modely probírkových intenzit, sloužící k odvození výše předmýtních těžeb. Následně byly za pomocí ukazatelů těžební procento a normální paseka vypracovány tři odlišné scénáře. V těchto scénářích byly rozdílným způsobem stanoveny výše mýtních těžeb. Celkové výše decenálních těžeb, předmýtní a mýtní těžby stanovené podle těchto tří scénářů, byly vzájemně porovnány. Z hlediska těžební vyrovnanosti byl jako nejvhodnější vyhodnocen třetí scénář. V tomto scénáři byla výše mýtní těžby stanovena odlišně od současné právní úpravy, a právě tento scénář vede k zajištění plynulosti celkových těžeb.
Kľúčové slová:normální paseka, těžba, objem, těžební procento, vyrovnanost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..