Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Balance of harvesting as foundation for sustainable forest management
Written by (author): Ing. Radek Kunz
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Rostislav Boháček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Těžební vyrovnanost jako základ stabilního lesnického hospodaření
Summary:Cílem práce bylo posoudit stávající stav majetku společnosti Lesy pod Javorníkem s. r. o. z pohledu těžební vyrovnanosti a navrhnout v následujících třiceti letech kroky, směřují k její optimalizaci. Při modelování byla využita data lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské evidence. Na základě těchto dat byly vypracovány modely probírkových intenzit, sloužící k odvození výše předmýtních těžeb. Následně byly za pomocí ukazatelů těžební procento a normální paseka vypracovány tři odlišné scénáře. V těchto scénářích byly rozdílným způsobem stanoveny výše mýtních těžeb. Celkové výše decenálních těžeb, předmýtní a mýtní těžby stanovené podle těchto tří scénářů, byly vzájemně porovnány. Z hlediska těžební vyrovnanosti byl jako nejvhodnější vyhodnocen třetí scénář. V tomto scénáři byla výše mýtní těžby stanovena odlišně od současné právní úpravy, a právě tento scénář vede k zajištění plynulosti celkových těžeb.
Key words:normální paseka, těžba, objem, těžební procento, vyrovnanost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..