Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přírůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
Autor: Ing. Peter Bros
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přírůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo stanoviť vhodné identifikačné znaky, podľa ktorých je možné rozoznať v poraste silne a kvalitne prirastavý strom. Práca bola riešená pre smrekovec opadavý (Larix decidua) a borovicu lesnú (Pinus sylvestris). Práca bola vykonávaná na lesnom úseku Borky, ktorý je na Školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny. Pre každý vopred vybraný strom bola zisťovaná jeho výška, výška nasadenia koruny, výskyt dvojákov, sociálne postavenie, uvoľnenie a kvalita koruny. Pomocou logistickej regresie bolo zisťované, ktoré parametre sú štatisticky významné. V programe STATISTICA 12 pre borovicu boli ako štatisticky významné zistené znaky výška stromu a hrúbka v d1.3 a pre smrekovec vyšla štatisticky významná hrúbka stromu v d1.3. Ostatné parametre vykazovali analýzou štatistickú nevýznamnosť.
Kľúčové slová:koruna, borovica lesná, cieľový strom, prírast, smrekovec opadavý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..