Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
Autor: Bc. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:JUDr. Aleš Sova, DiS.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodářské koncepce lesa trvale plně tvořivého (Dauerwald) ve vztahu k lesnické legislativě v České republice. Práce upozorňuje na právní překážky hospodaření dle alternativních metod hospodářské úpravy lesa pro strukturálně bohaté lesy a nastiňuje na podkladě rámcových směrnic hospodaření pro výběrné lesy některé návrhy změn legislativy včetně zakotvení alternativní metody hospodářské úpravy pro bohatě strukturované lesy. Klíčová slova: Dauerwald, lesní hospodářský plán, právo, rámcové směrnice hospodaření, statistická provozní inventarizace, strukturně bohatý les, typ vývoje lesa.
Kľúčové slová:Dauerwald, lesní hospodářský plán, právo, rámcové směrnice hospodaření, statistická provozní inventarizace, strukturně bohatý les, typ vývoje lesa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..