Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The mamagement concept of a fully creative forest (Dauerwald) and its collision with the current forestry legislation in the Czech Republic
Written by (author): Bc. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:JUDr. Aleš Sova, DiS.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodářské koncepce lesa trvale plně tvořivého (Dauerwald) ve vztahu k lesnické legislativě v České republice. Práce upozorňuje na právní překážky hospodaření dle alternativních metod hospodářské úpravy lesa pro strukturálně bohaté lesy a nastiňuje na podkladě rámcových směrnic hospodaření pro výběrné lesy některé návrhy změn legislativy včetně zakotvení alternativní metody hospodářské úpravy pro bohatě strukturované lesy. Klíčová slova: Dauerwald, lesní hospodářský plán, právo, rámcové směrnice hospodaření, statistická provozní inventarizace, strukturně bohatý les, typ vývoje lesa.
Key words:Dauerwald, lesní hospodářský plán, právo, rámcové směrnice hospodaření, statistická provozní inventarizace, strukturně bohatý les, typ vývoje lesa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..