Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Verifying the accuracy of the Haglöf xScape system for area measurement
Written by (author): Bc. Radoslav Hlavica
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Zbyněk Čech
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ověření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochy
Summary:Tato bakalářská práce má za úkol zjistit přesnost systému Haglöf xScape na měření plochy v porovnání s jinými přesnějšími metodami, především oproti systému Field-Map. Jako podkladové materiály pro tuto práci byly použity vlastní terénní měření a manuály k oběma systémům měření. V rámci terénních prací byly vytyčeny jednotlivé obrazce, které následně byly změřeny systémem Haglöf xScape a také systémem Field-Map, kterým se ověřovala přesnost systému Haglöf xScape. V rámci kancelářských prací bylo provedeno zpracování terénních dat ze systému Field-Map v programu ArcMap a vzájemné porovnání výsledků měření ploch jednotlivých systé-mů měření pomocí párového t-testu na střední hodnotu provedeného v MS Excel. Vý-sledky přesnosti systému Haglöf xScape byly vyhodnoceny jako nedostatečné, proto doporučuji využití jiných systémů měření.
Key words:Field-Map, plochoměr, výměra, Haglöf xScape, holina, měření plochy, nepravidelná plocha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..