Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza výskytu nepravého jádra u buku na ŠLP Masarykův les Křtiny
Autor: Ing. Ladislav Koudelka
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza výskytu nepravého jádra u buku na ŠLP Masarykův les Křtiny
Abstrakt:Nepravé jádro je nejčastější vada u buku lesního (Fagus sylvatica). Analýza byla provedena z experimentálních dat polesí Bílovice nad Svitavou. Cílem této práce bylo objasnit pravděpodobnost výskytu nepravého jádra v bukových porostech v závislosti na věku, sociálním postavení, zdravotním stavu a stanovištních podmínkách. Logistický model zobrazuje pravděpodobnost výskyt nepravého jádra a lineární model vyjádřuje velikost nepravého jádra. Analýza prokázala, že zdravotní stav má největší vliv na tvorbu jádra. Na základě výsledků bylo formulováno doporučení pro praxi, které má výskyt nepravého jádra omezit na minimální úroveň.
Kľúčové slová:nepravé jádro, bukové jádro, běl, zralé dřevo, thyla

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..