Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The analysis of occurrence false heart beech at TFE Masaryk Forest Křtiny
Written by (author): Ing. Ladislav Koudelka
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza výskytu nepravého jádra u buku na ŠLP Masarykův les Křtiny
Summary:Nepravé jádro je nejčastější vada u buku lesního (Fagus sylvatica). Analýza byla provedena z experimentálních dat polesí Bílovice nad Svitavou. Cílem této práce bylo objasnit pravděpodobnost výskytu nepravého jádra v bukových porostech v závislosti na věku, sociálním postavení, zdravotním stavu a stanovištních podmínkách. Logistický model zobrazuje pravděpodobnost výskyt nepravého jádra a lineární model vyjádřuje velikost nepravého jádra. Analýza prokázala, že zdravotní stav má největší vliv na tvorbu jádra. Na základě výsledků bylo formulováno doporučení pro praxi, které má výskyt nepravého jádra omezit na minimální úroveň.
Key words:nepravé jádro, bukové jádro, běl, zralé dřevo, thyla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..