Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Autor: Ing. Radek Kunz
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Rostislav Boháček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Abstrakt:Cílem práce bylo posoudit stávající stav majetku společnosti Lesy pod Javorníkem s. r. o. z pohledu těžební vyrovnanosti a navrhnout v následujících 30 letech kroky k jejímu dosažení. Na základě dat platného LHP a s využitím ukazatelů těžebních procent a normální paseky, byly zpracovány tři scénáře, ve kterých byla rozdílným způsobem vypočítána výše těžby v jednotlivých decenniích. Následně byly výše decenálních těžeb, stanovených podle těchto tří scénářů, vzájemně porovnány. Z hlediska těžební vyrovnanosti lze za nejvhodnější považovat scénář třetí. V něm byla výše těžby počítána odlišně od stávající právní úpravy a podle něj bude následný vývoj těžeb plynulý.
Kľúčové slová:těžební procento, věkové stupně, vyrovnanost, normální paseka, těžba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..