Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic assessment of the yield balance of the forest company
Written by (author): Ing. Radek Kunz
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Rostislav Boháček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti lesního majetku
Summary:Cílem práce bylo posoudit stávající stav majetku společnosti Lesy pod Javorníkem s. r. o. z pohledu těžební vyrovnanosti a navrhnout v následujících 30 letech kroky k jejímu dosažení. Na základě dat platného LHP a s využitím ukazatelů těžebních procent a normální paseky, byly zpracovány tři scénáře, ve kterých byla rozdílným způsobem vypočítána výše těžby v jednotlivých decenniích. Následně byly výše decenálních těžeb, stanovených podle těchto tří scénářů, vzájemně porovnány. Z hlediska těžební vyrovnanosti lze za nejvhodnější považovat scénář třetí. V něm byla výše těžby počítána odlišně od stávající právní úpravy a podle něj bude následný vývoj těžeb plynulý.
Key words:těžební procento, věkové stupně, vyrovnanost, normální paseka, těžba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..