Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Diameter increment of sessile oak standards in a coppice-with-standarts
Written by (author): Ing. Viktor Kollanda
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Robert Knott, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Summary:Práce měla za cíl zhodnotit tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese v závislosti na míře uvolnění, stanovišti a věku porostů. Dále měla za úkol posoudit rozdíly v přírůstu, způsobené rozdílným působením těchto faktorů. Výpočty a analýzy dat byly zpracovávány pomocí programu MS Excel. Výsledkem těchto výpočtů, je grafické zhodnocení přírůstu zkoumaných jedinců, potažmo jejich reakce na míru uvolnění při působení dalších již zmíněných faktorů. V testech a grafech byla prokázána závislost přírůstu na zkoumaných faktorech. Stromy vykázaly vyšší přírůst na plochách se zásahem, ale ze statistického hlediska nezáleželo na jejich intenzitách. Věk porostů, který se zkoumal na jedné edafické kategorii, byl taktéž významným ukazatelem. Mezi jednotlivými edafickými kategoriemi nebyly prokázány statisticky významné rozdíly.
Key words:střední les, výstavek, dub zimní, uvolnění, přírůst

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..