Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikační číslo: 3409
Univerzitní e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekreační funkce nízkého lesa
Autor: Ing. Peter Bros
Pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Březina
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Rekreační funkce nízkého lesa
Abstrakt:Cieľom predkladanej bakalárskej práce je vyhodnotenie rekreačnej a zdravotne-hygienickej funkcie v nízkom lese. K vyhodnoteniu jednotlivých funkcií bola použitá metóda podľa Vyskota (2003). Ďalším cieľom je zhodnotenie názoru laickej verejnosti na takýto tvar lesa. Práca pozostáva z troch základných častí. Teoretická časť sa zameriava na definovanie nízkeho lesa s popisom jeho hlavných rysov a rozdielov voči lesu vysokému. Táto časť je tak isto zameraná na rozdiely v lesníckom hospodárení medzi nízkym a vysokým lesom. Druhá časť je metodická, kde je popísaný postup zberu a vyhodnotenia dát a tiež postupu pri hodnotení reálneho potenciálu lesa. Praktická časť sa zameriava na vyhodnotenie výskumu získaného v teréne a na vyhodnotenie výpočtu reálneho potenciálu funkcie rekreačnej a zdravotne-hygienickej.
Klíčová slova:rekreačná funkcia, zdravotne-hygienická funkcia, nízky les

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Michal Kneifl, Ph.D..