Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization of the rotation period of principal species in management set of stands 441 and 446 in University forest enterprise Masaryk's Forest in Křtiny
Written by (author): Ing. Jan Beránek
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářských souborů 441 a 446 na ŠLP "Masarykův les" Křtiny
Summary:Abstrakt: Cílem této práce je optimalizace obmýtí smrku ztepilého a buku lesního v hospodářských souborech 441 a 446 na ŠLP „Masarykův les“ Křtiny. Pro tuto optimalizaci jsem zvolil tzv. hodnotovou mýtní zralost, tedy kulminaci celkového průměrného přírůstu hodnotového. Pro smrk v HS 441 vychází optimální obmýtí na 89 let a pro buk v HS 446 je optimum rovno 101 let. Ve srovnání s výsledky autorů DOMES (1983), HALAJ (1990) a vyhlášky č. 83/1996 Sb. jsou výsledné hodnoty navrhovaného obmýtí nižší. Klíčová slova: hospodářský soubor, obmýtí, hodnotová optimalizace, mýtní zralost, celkový průměrný přírůst, smrk ztepilý, buk lesní.
Key words:hospodářský soubor, obmýtí, hodnotová optimalizace, mýtní zralost, celkový průměrný přírůst

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..