Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The evaluation of the value loss on beech production in the relation of prolongation of rotation on forest region Frenštát pod Radhoštěm
Written by (author): Ing. Radek Machala
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaroslav Štefek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyčíslení hodnotové újmy na produkci buku v důsledku prodloužení obmýtí na LS Frenštát pod Radhoštěm
Summary:Diplomová práce řeší problematiku nárůstu podílu hnilob a nepravého jádra buku na území LS Frenštát pod Radhoštěm, jmenovitě na revírech Trojanovice, Mořkov a Javorník. Tyto revíry se nacházejí na území CHKO Beskydy. Práce řeší závislost podílu nepravého jádra a hnilob na délce obmýtí a věku, kdy dochází ke zmýcení porostů. Práce také řeší i případnou závislost na jiných faktorech jako je hospodářský soubor, nadmořská výška, lesní vegetační stupeň, edafická kategorie, genetická predispozice, způsob obhospodařování a v neposlední řadě vliv člověka. Po zpracování výsledků budou navržena základní hospodářská opatření pro eliminaci výskytu nepravého jádra a hnilob. Klíčová slova : Buk lesní, nepravé jádro, hniloba, prodloužení obmýtí, těžba dříví
Key words:nepravé jádro, Buk lesní, hniloba, prodloužení obmýtí, těžba dříví

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..