Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikační číslo: 3409
Univerzitní e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyčíslení hodnotové újmy na produkci buku v důsledku prodloužení obmýtí na LS Frenštát pod Radhoštěm
Autor: Ing. Radek Machala
Pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaroslav Štefek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyčíslení hodnotové újmy na produkci buku v důsledku prodloužení obmýtí na LS Frenštát pod Radhoštěm
Abstrakt:Diplomová práce řeší problematiku nárůstu podílu hnilob a nepravého jádra buku na území LS Frenštát pod Radhoštěm, jmenovitě na revírech Trojanovice, Mořkov a Javorník. Tyto revíry se nacházejí na území CHKO Beskydy. Práce řeší závislost podílu nepravého jádra a hnilob na délce obmýtí a věku, kdy dochází ke zmýcení porostů. Práce také řeší i případnou závislost na jiných faktorech jako je hospodářský soubor, nadmořská výška, lesní vegetační stupeň, edafická kategorie, genetická predispozice, způsob obhospodařování a v neposlední řadě vliv člověka. Po zpracování výsledků budou navržena základní hospodářská opatření pro eliminaci výskytu nepravého jádra a hnilob. Klíčová slova : Buk lesní, nepravé jádro, hniloba, prodloužení obmýtí, těžba dříví
Klíčová slova:nepravé jádro, Buk lesní, hniloba, prodloužení obmýtí, těžba dříví

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Michal Kneifl, Ph.D..