Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Strategic scenario of beech wood-stock variations and beech logging at the Training Forest Enterprise “Masaryk Forest” Křtiny for the next 30 years
Written by (author): Ing. Michal Mašek
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zpracování strategického scénáře vývoje zásob a těžeb buku na ŠLP "Masarykův les" Křtiny s výhledem na 30 let
Summary:Cílem práce bylo na podkladu dat posledních dvou lesních hospodářských plánů navrhnout optimální strategii těžeb buku pro omezení prudkých těžebních výkyvů v budoucnosti a to na majetku ŠLP Masarykův les Křtiny. Bylo popsáno rozložení ploch do věkových stupňů a porovnání jejich stavu za poslední dvě decennia. Pro výpočet návrhu těžeb byly zvoleny dvě varianty (scénáře). Srovnání pak proběhlo mezi těmito dvěma variantami a z hlediska těžební vyrovnanosti by se daly použít obě. Z hlediska ekonomického přínosu by však byla výhodnější varianta druhá.
Key words:buk lesní, těžební procento, obmýtí, obnovní doba, normální paseka, těžba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..