Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební vyrovnanosti lesního majetku
Autor: Ing. Michal Machačík
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Hovořák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební vyrovnanosti lesního majetku
Abstrakt:Cílem práce bylo optimalizovat výše těžeb na soukromém lesním majetku B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s. r. o. s cílem dosáhnout těžební vyrovnanosti v horizontu následujících 30 let. Pro kalkulace budoucích výší těžeb byly zvoleny dvě modelové varianty realizace decennálních těžeb. Srovnání bylo provedeno i s variantou snížení obmýtí u hlavní hospodářské dřeviny majetku, smrku. Všechny tři varianty byly srovnány a jako optimální byla zvolena varianta, která doporučuje nerealizovat celou výši těžeb dle zákonných možností. Pokud by se těžebních možností vyplývajících ze současné věkové skladby majetku využilo bezezbytku, došlo by již ve druhém následném decenniu k výraznému poklesu těžeb, který by nadále pokračoval. Zkrácení obmýtí u smrku by tuto situaci ještě zhoršilo.
Kľúčové slová:těžba, normální paseka, těžební procento, vyrovnanost, optimum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..