Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Logging draft optimization leading to forest property logging balance
Written by (author): Ing. Michal Machačík
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Hovořák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební vyrovnanosti lesního majetku
Summary:Cílem práce bylo optimalizovat výše těžeb na soukromém lesním majetku B. F. P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s. r. o. s cílem dosáhnout těžební vyrovnanosti v horizontu následujících 30 let. Pro kalkulace budoucích výší těžeb byly zvoleny dvě modelové varianty realizace decennálních těžeb. Srovnání bylo provedeno i s variantou snížení obmýtí u hlavní hospodářské dřeviny majetku, smrku. Všechny tři varianty byly srovnány a jako optimální byla zvolena varianta, která doporučuje nerealizovat celou výši těžeb dle zákonných možností. Pokud by se těžebních možností vyplývajících ze současné věkové skladby majetku využilo bezezbytku, došlo by již ve druhém následném decenniu k výraznému poklesu těžeb, který by nadále pokračoval. Zkrácení obmýtí u smrku by tuto situaci ještě zhoršilo.
Key words:těžba, normální paseka, těžební procento, vyrovnanost, optimum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..