Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The volume equations for Douglas fir in region Písek
Written by (author): Ing. Lukáš Kinkor
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Václav Zámečník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Objemové rovnice douglasky tisolisté na Písecku
Summary:Zásoba douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) je v České republice tradičně určována dle objemových tabulek a rovnic zkonstruovaných pro jedli (Abies). Předložená diplomová práce poukazuje na nevhodnost uvedené praxe určování objemu stojících stromů douglasky. Užíváním objemových tabulek a rovnic pro jedli je hmota kmene douglasky systematicky nejméně o 10 % nadhodnocována. Na základě 300 změřených vzorníků douglasky z oblasti Písecka byly nově zkonstruovány objemové rovnice hmoty kmene a objemové tabulky hmoty hroubí kmene douglasky s kůrou. Výstupem práce je i model typické morfologické křivky kmene douglasky použitelný pro úlohy sortimentace. K sběru dat bylo užito kombinace destruktivních a nedestruktivních metod měření objemu. V rámci práce byly ověřeny možnosti analýzy obrazu aplikace DendroScanner pro modelování tvaru kmene.
Key words:objemové rovnice, douglaska tisolistá, objemové tabulky pro douglasku, DendroScanner, telerelaskop

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..