Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
Autor: Ing. Jaroslav Bartůněk
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Truhlář, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
Abstrakt:Práce zkoumá možnosti použití statistické provozní inventarizace při hospodářské úpravě výběrných lesů coby alternativy běžného způsobu zařizování klasickými kontrolními metodami využívajícími k zjišťování dat průměrkování na celé ploše porostu. Měření s využitím kruhových zkusných ploch pro statistickou provozní inventarizaci stejně jako průměrkování naplno pro kontrolní metodu bylo provedeno v porostu na objektu Klepačov, kde se uskutečňuje převod na výběrný les. Metodami matematické statistiky byly porovnány výsledky zjištění zásoby a početnosti dle dřevin a tloušťkových stupňů vycházející z obou metod. Vytyčení středů zkusných ploch bylo prováděno pomocí GPS přístroje a pomocí buzoly a dálkoměru. Během měření byla zaznamenávána též časová náročnost jednotlivých postupů. Po vyhodnocení přesnosti výsledků dosažené pomocí statistické provozní inventarizace oproti průměrkování naplno byla jako druhé kritérium vyhodnocena časová náročnost obou metod. Z výsledků byly vyvozeny podmínky, za kterých je ta či ona metoda pro zařizování bohatě strukturovaných lesů výhodnější.
Kľúčové slová:statistická provozní inventarizace, kontrolní metoda, výběrný les

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..