Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Verification of the possibility of selection forest inventory using sampling method
Written by (author): Ing. Jaroslav Bartůněk
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Truhlář, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
Summary:Práce zkoumá možnosti použití statistické provozní inventarizace při hospodářské úpravě výběrných lesů coby alternativy běžného způsobu zařizování klasickými kontrolními metodami využívajícími k zjišťování dat průměrkování na celé ploše porostu. Měření s využitím kruhových zkusných ploch pro statistickou provozní inventarizaci stejně jako průměrkování naplno pro kontrolní metodu bylo provedeno v porostu na objektu Klepačov, kde se uskutečňuje převod na výběrný les. Metodami matematické statistiky byly porovnány výsledky zjištění zásoby a početnosti dle dřevin a tloušťkových stupňů vycházející z obou metod. Vytyčení středů zkusných ploch bylo prováděno pomocí GPS přístroje a pomocí buzoly a dálkoměru. Během měření byla zaznamenávána též časová náročnost jednotlivých postupů. Po vyhodnocení přesnosti výsledků dosažené pomocí statistické provozní inventarizace oproti průměrkování naplno byla jako druhé kritérium vyhodnocena časová náročnost obou metod. Z výsledků byly vyvozeny podmínky, za kterých je ta či ona metoda pro zařizování bohatě strukturovaných lesů výhodnější.
Key words:statistická provozní inventarizace, kontrolní metoda, výběrný les

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..