Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikační číslo: 3409
Univerzitní e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
Autor: Ing. Jaroslav Bartůněk
Pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Truhlář, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
Abstrakt:Práce zkoumá možnosti použití statistické provozní inventarizace při hospodářské úpravě výběrných lesů coby alternativy běžného způsobu zařizování klasickými kontrolními metodami využívajícími k zjišťování dat průměrkování na celé ploše porostu. Měření s využitím kruhových zkusných ploch pro statistickou provozní inventarizaci stejně jako průměrkování naplno pro kontrolní metodu bylo provedeno v porostu na objektu Klepačov, kde se uskutečňuje převod na výběrný les. Metodami matematické statistiky byly porovnány výsledky zjištění zásoby a početnosti dle dřevin a tloušťkových stupňů vycházející z obou metod. Vytyčení středů zkusných ploch bylo prováděno pomocí GPS přístroje a pomocí buzoly a dálkoměru. Během měření byla zaznamenávána též časová náročnost jednotlivých postupů. Po vyhodnocení přesnosti výsledků dosažené pomocí statistické provozní inventarizace oproti průměrkování naplno byla jako druhé kritérium vyhodnocena časová náročnost obou metod. Z výsledků byly vyvozeny podmínky, za kterých je ta či ona metoda pro zařizování bohatě strukturovaných lesů výhodnější.
Klíčová slova:statistická provozní inventarizace, kontrolní metoda, výběrný les

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Michal Kneifl, Ph.D..