Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 

Kontakty
     
Výučba
     
          
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Modelové ověření tvorby lesního hospodářského plánu na základě statistické provozní inventarizace pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. (objekt Hetlín)
Autor:
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Modelové ověření tvorby lesního hospodářského plánu na základě statistické provozní inventarizace pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. (objekt Hetlín)
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se snaží posoudit vhodnost nové metody zařízení (statistické provozní inventarizace) lesních hospodářských plánů pro bohatě strukturované lesy na základě srovnání s již ověřenými a v lesnické praxi dlouho používanými klasickými kontrolními metodami (průměrkování naplno). Vhodnost posuzuje zejména ze schopnosti nové metody vystihnout a popsat tloušťkovou a objemovou strukturu a z pohledu přesnosti stanovení celkových zásob zájmového území. Zájmovým objektem je dílčí ucelená část lesního hospodářského celku Hetlín o rozloze 79,09 ha, která je předmětem dlouhodobého převodu na výběrný les. Metodicky je práce založená na vyprůměrkování porostů naplno v roce 2008 a změření porostů dle metodiky statistické provozní inventarizace v roce 2011. Z výsledků vyplývá, že statistická provozní inventarizace je vhodnou metodou pro zařízení lesních hospodářských plánů bohatě strukturovaných lesů. Při stanovení celkových zásob se obě metody ve výsledcích téměř shodují (rozdíl 35 m3 b.k.). Celkové zásoby podle stávajícího klasického lesního hospodářského plánu jsou podhodnoceny oproti výše zmíněným metodám o 11 957 m3 b.k.(-32%). Při venkovním sběru dat ušetří statistická provozní inventarizace na změření 1 ha porostů 1 pracovníkem oproti průměrkování naplno 1,7 hodiny.
Kľúčové slová:
časová náročnost, statistická provozní inventarizace, průměrkování naplno, tloušťková struktura, objemová struktura, zásoba, lesní hospodářský plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..