Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A model verification of statistic inventory based forest management plan in Municipal Forests and Fish Ponds Kutná Hora (Object Hetlín)
Written by (author): Ing. Štěpán Jelínek
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Modelové ověření tvorby lesního hospodářského plánu na základě statistické provozní inventarizace pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. (objekt Hetlín)
Summary:Předkládaná diplomová práce se snaží posoudit vhodnost nové metody zařízení (statistické provozní inventarizace) lesních hospodářských plánů pro bohatě strukturované lesy na základě srovnání s již ověřenými a v lesnické praxi dlouho používanými klasickými kontrolními metodami (průměrkování naplno). Vhodnost posuzuje zejména ze schopnosti nové metody vystihnout a popsat tloušťkovou a objemovou strukturu a z pohledu přesnosti stanovení celkových zásob zájmového území. Zájmovým objektem je dílčí ucelená část lesního hospodářského celku Hetlín o rozloze 79,09 ha, která je předmětem dlouhodobého převodu na výběrný les. Metodicky je práce založená na vyprůměrkování porostů naplno v roce 2008 a změření porostů dle metodiky statistické provozní inventarizace v roce 2011. Z výsledků vyplývá, že statistická provozní inventarizace je vhodnou metodou pro zařízení lesních hospodářských plánů bohatě strukturovaných lesů. Při stanovení celkových zásob se obě metody ve výsledcích téměř shodují (rozdíl 35 m3 b.k.). Celkové zásoby podle stávajícího klasického lesního hospodářského plánu jsou podhodnoceny oproti výše zmíněným metodám o 11 957 m3 b.k.(-32%). Při venkovním sběru dat ušetří statistická provozní inventarizace na změření 1 ha porostů 1 pracovníkem oproti průměrkování naplno 1,7 hodiny.
Key words:časová náročnost, statistická provozní inventarizace, průměrkování naplno, tloušťková struktura, objemová struktura, zásoba, lesní hospodářský plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..