Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Autor: Ing. Ladislav Gura
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Abstrakt:Cílem práce bylo zhodnocení tloušťkového přírůstu výstavkových dubů za jedno vegetační období a analýza chodu tloušťkového přírůstu se zaměřením na zjištění obmýtí v bývalém středním lese a reakce daného stromu na náhlé uvolnění. Veškeré analýzy, výpočty a grafická vyobrazení výsledků byly vytvářeny pomocí programů Excel 2007, Unistat 5.1 a SilvaCalc. Výsledkem je analytické vyhodnocení tloušťkového přírůstu zkoumaných jedinců reagujících na náhlou změnu životního prostoru způsobenou zásahem člověka. Zhodnocením tloušťkového přírůstu výstavkových dubů za jedno vegetační období nebyla prokázána existence závislosti zkoumaných faktorů. A analýzou chodu tloušťkového přírůstu se prokázalo, že zkoumaní jedinci reagovali na uvolnění zvýšeným přírůstem až 20 let. Bylo také dokázáno, že strom po uvolnění silněji přirůstá na spodní části.
Kľúčové slová:tloušťkový přírůst, střední les, výstavek, vegetační doba, terestrické měření

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..