Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radial Growth of Oak Standards in Coppice-With-Standards Forest
Written by (author): Ing. Ladislav Gura
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
Summary:Cílem práce bylo zhodnocení tloušťkového přírůstu výstavkových dubů za jedno vegetační období a analýza chodu tloušťkového přírůstu se zaměřením na zjištění obmýtí v bývalém středním lese a reakce daného stromu na náhlé uvolnění. Veškeré analýzy, výpočty a grafická vyobrazení výsledků byly vytvářeny pomocí programů Excel 2007, Unistat 5.1 a SilvaCalc. Výsledkem je analytické vyhodnocení tloušťkového přírůstu zkoumaných jedinců reagujících na náhlou změnu životního prostoru způsobenou zásahem člověka. Zhodnocením tloušťkového přírůstu výstavkových dubů za jedno vegetační období nebyla prokázána existence závislosti zkoumaných faktorů. A analýzou chodu tloušťkového přírůstu se prokázalo, že zkoumaní jedinci reagovali na uvolnění zvýšeným přírůstem až 20 let. Bylo také dokázáno, že strom po uvolnění silněji přirůstá na spodní části.
Key words:tloušťkový přírůst, střední les, výstavek, vegetační doba, terestrické měření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..