Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace obmýtí dubu letního v hospodářském souboru 195 na LS LČR Prostějov (revír Troubky)
Autor: Ing. Michal Školoud
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaromír Dřímal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace obmýtí dubu letního v hospodářském souboru 195 na LS LČR Prostějov (revír Troubky)
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá stanovením optimální doby obmýtí dubu letního v dubovém hospodářství lužních stanovišť v revíru Troubky. Optimální doba obmýtí byla zjištěna pomocí hodnotové mýtní zralosti, tj. na základě kulminace celkového průměrného přírůstu hodnotového a dále kulminace celkového průměrného přírůstu hodnotového se zakomponováním nákladového modelu v lesním hospodářství. Optimální doba obmýtí na hospodářském souboru 195 je u dubu letního 105 let,s nákladovým modelem pak 115 let, respektive 117 let. Optimální obmýtí jsou nižší ve srovnání s doporučením vyhlášky č. 83/1996 Sb. O lesním hospodářském plánování a pracemi autorů Halaj (1990) a Domes (1983).
Kľúčové slová:dub letní, obmýtí, hospodářský soubor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..