Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization Of The Rotation Of Pedunculate Oak In The Management Set Of Stands 195 In Forest District Prostějov (Czech State Forests)
Written by (author): Ing. Michal Školoud
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Dřímal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace obmýtí dubu letního v hospodářském souboru 195 na LS LČR Prostějov (revír Troubky)
Summary:Tato diplomová práce se zabývá stanovením optimální doby obmýtí dubu letního v dubovém hospodářství lužních stanovišť v revíru Troubky. Optimální doba obmýtí byla zjištěna pomocí hodnotové mýtní zralosti, tj. na základě kulminace celkového průměrného přírůstu hodnotového a dále kulminace celkového průměrného přírůstu hodnotového se zakomponováním nákladového modelu v lesním hospodářství. Optimální doba obmýtí na hospodářském souboru 195 je u dubu letního 105 let,s nákladovým modelem pak 115 let, respektive 117 let. Optimální obmýtí jsou nižší ve srovnání s doporučením vyhlášky č. 83/1996 Sb. O lesním hospodářském plánování a pracemi autorů Halaj (1990) a Domes (1983).
Key words:dub letní, obmýtí, hospodářský soubor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..