Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Srovnání klasického LHP a statistické provozní inventarizace a porovnání jejich výsledků
Autor: Ing. Karel Houba, DiS.
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Štěrba
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Srovnání klasického LHP a statistické provozní inventarizace a porovnání jejich výsledků
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na porovnaní dat LHP, která byla získána pomocí statistické provozní inventarizace a pomocí metody věkových tříd. Toto porovnání proběhlo na části LHC Vodňany, který je ve správě LČR s. p., tedy v lesích hospodářských. Porovnání se zaměřilo především na výši zjištěných zásob. V práci jsou poté okomentovány zjištěné rozdíly ve výši zásob, které byly ve všech případech vyšší při použití metody statistické provozní inventarizace. Dále je práce věnována zhodnocení metody statistické provozní inventarizace.
Kľúčové slová:statistická provozní inventarizace, lesní hospodářský plán, strukturně bohatý les

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..