Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A comparison of an ordinary age class method of forest management plan and statistical operational inventory (SOI) method and their results
Written by (author): Ing. Karel Houba, DiS.
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Štěrba
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání klasického LHP a statistické provozní inventarizace a porovnání jejich výsledků
Summary:Diplomová práce je zaměřena na porovnaní dat LHP, která byla získána pomocí statistické provozní inventarizace a pomocí metody věkových tříd. Toto porovnání proběhlo na části LHC Vodňany, který je ve správě LČR s. p., tedy v lesích hospodářských. Porovnání se zaměřilo především na výši zjištěných zásob. V práci jsou poté okomentovány zjištěné rozdíly ve výši zásob, které byly ve všech případech vyšší při použití metody statistické provozní inventarizace. Dále je práce věnována zhodnocení metody statistické provozní inventarizace.
Key words:statistická provozní inventarizace, lesní hospodářský plán, strukturně bohatý les

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..