Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methodology proposal of radial increment analysis based on Czech National Forest Inventory data
Written by (author): Bc. Adam Vitešník
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Lukáš Kratěna
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh metodiky analýzy tloušťkového přírůstu smrku na základě dat národní inventarizace lesů ČR
Summary:Práce řeší problematiku tloušťkového přírůstu na plochách Národní inventarizace lesů ČR v Přírodní lesní oblasti 28 Předhoří Hrubého Jeseníku. Metodicky popisuje postup zpracování dat nasbíraných v roce 2003 při šetření Národní inventarizace lesů a Analýzy tvaru kmene, měřené na stejných plochách v roce 2006. Sleduje především průměrný tloušťkový přírůst v závislosti na přírodních podmínkách a sociálním postavením stromů. Zaměřuje se na rozbor chyb a faktorů ovlivňujících hodnotu tloušťkového přírůstu. Výsledky komentuje a vyvozuje z nich patřičné závěry.
Key words:Národní inventarizace lesů, Analýza tvaru kmene, Smrk ztepilý, tloušťka kmene, Kraftova klasifikace stromových tříd, soubor lesních typů, tloušťkový přírůst

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..