Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace směsi smrku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
Autor: Ing. Karel Nohavica
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace směsi smrku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
Abstrakt:Cílem diplomové práce je zhodnotit směs smrku a modřínu, pokusit se navrhnout optimální směs zmíněných dřevin, která by dosahovala vysoké produkce s ohledem především na její trvalost, bezpečnost a kvalitu. Součástí diplomové práce bude také návrh dalšího postupu při výchově porostu. Šetření je prováděno na 39 zkusných plochách v 13 porostech na ŠLP Křtiny. Výzkumné plochy byly vždy tvořeny centrálním modřínem a sousedními konkurenty (smrky). Cílem takto postaveného experimentu byla evaluace sousedních vztahů mezi centrálním stromem a konkurenty. Výsledky a závěry diplomové práce by měly přispět k lepšímu poznání růstu, produkce, stability a pěstování porostů tvořených směsí smrku a modřínu.
Kľúčové slová:modřín opadavý , konkurence, smrk ztepilý, smíšené porosty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..