Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimalization of Norway spruce and Eurepean larch mixture in terms of competition analysis between species
Written by (author): Ing. Karel Nohavica
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace směsi smrku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
Summary:Cílem diplomové práce je zhodnotit směs smrku a modřínu, pokusit se navrhnout optimální směs zmíněných dřevin, která by dosahovala vysoké produkce s ohledem především na její trvalost, bezpečnost a kvalitu. Součástí diplomové práce bude také návrh dalšího postupu při výchově porostu. Šetření je prováděno na 39 zkusných plochách v 13 porostech na ŠLP Křtiny. Výzkumné plochy byly vždy tvořeny centrálním modřínem a sousedními konkurenty (smrky). Cílem takto postaveného experimentu byla evaluace sousedních vztahů mezi centrálním stromem a konkurenty. Výsledky a závěry diplomové práce by měly přispět k lepšímu poznání růstu, produkce, stability a pěstování porostů tvořených směsí smrku a modřínu.
Key words:modřín opadavý , konkurence, smrk ztepilý, smíšené porosty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..