Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářského souboru 433 na Táborsku
Autor: Ing. Petr Houska
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Koubek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářského souboru 433 na Táborsku
Abstrakt:Cílem této práce je optimalizace obmýtí borovice lesní na hospodářském souboru 433 na Táborsku. Pro tuto optimalizaci jsem zvolil tzv. hodnotovou mýtní zralost, tedy kulminaci celkového průměrného přírůstu hodnotového a kulminaci celkového průměrného přírůstu hodnotového se zakomponováním nákladového modelu lesního hospodářství. Optimální obmýtí pro borovici na hospodářském souboru 433 vychází 63 let. S nákladovým modelem 79 let. Ve srovnání s výsledky DOMES (1983), HALAJ (1990) a vyhlášky č. 83/1996 Sb. jsou výsledné hodnoty navrhovaného obmýtí nižší.
Kľúčové slová:hospodářský soubor, borovice lesní , obmýtí, mýtní zralost, celkový průměrný přírůst, nákladový model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..