Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizace obmýtí dřeviny DB hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice
Autor: Ing. Josef Klus
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Zdeněk Vícha
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Optimalizace obmýtí dřeviny DB hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice
Abstrakt:Abstrakt: Cílem této práce je optimalizace obmýtí dubu hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice. Pro tuto optimalizaci jsem zvolil tzv. hodnotovou mýtní zralost, tedy kulminaci celkového průměrného přírůstu hodnotového (CPPH), která se běžně používá v hospodářských lesích ČR. U dubu v HS 255 vyšlo optimální obmýtí ve věku 143 let. Ve srovnání s výsledky autorů DOMES (1983), a HALAJ (1990) jsou výsledné hodnoty u obou autorů nižší.
Kľúčové slová:obmýtí, hospodářský soubor, celkový průměrný přírůst, Dub, mýtní zralost, hodnotová optimalizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..