Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimalization of oak-tree rotation in management set of stands 255 at the state forest enterprise Židlochovice
Written by (author): Ing. Josef Klus
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Zdeněk Vícha
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace obmýtí dřeviny DB hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice
Summary:Abstrakt: Cílem této práce je optimalizace obmýtí dubu hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice. Pro tuto optimalizaci jsem zvolil tzv. hodnotovou mýtní zralost, tedy kulminaci celkového průměrného přírůstu hodnotového (CPPH), která se běžně používá v hospodářských lesích ČR. U dubu v HS 255 vyšlo optimální obmýtí ve věku 143 let. Ve srovnání s výsledky autorů DOMES (1983), a HALAJ (1990) jsou výsledné hodnoty u obou autorů nižší.
Key words:obmýtí, hospodářský soubor, celkový průměrný přírůst, Dub, mýtní zralost, hodnotová optimalizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..