Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization methodology of digital pictures taking for an evaluation of a recalculative coefficient of stacked wood using the method of computer analysed picture
Written by (author): Ing. Lukáš Kratěna
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Luděk Heralt, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace pořizování digitálních snímků pro vyhodnocení přepočetních koeficientů rovnaného dříví metodou počítačové analýzy obrazu
Summary:V této práci je zpracována metodika optimalizace pořizování digitálních snímků pro vyhodnocení přepočetních koeficientů rovnaného dříví metodou počítačové analýzy obrazu. Na lesnickém úseku Bílý Kámen, LHC Lesy Města Jihlavy a na Dřevoskladu Adamov, ŠLP "Masarykův les" Křtiny MZLU v Brně, byl pořízen soubor digitálních fotografií čel hrání rovnaného dříví. Ke zpracování pořízených digitálních snímků byly použity počítačové programy MS Excel a Topol 6.8. Přepočetní koeficienty rovnaného dříví byly vyčísleny metodou počítačové analýzy obrazu s využitím specializovaného software Lucia G. Vhodným statistickým aparátem byla zpracována pořízená data a byly interpretovány zjištěné výsledky. Byl prokázán statisticky významný vliv zoomu fotoaparátu na hodnoty přepočetních koeficientů a průměrné tloušťky kuláčů zjišťované z fotografií. Bylo zjištěno, že zanedbáním vlivu zoomu nedochází k nad, nebo podhodnocení výsledků. Odstraněním vlivu zoomu však lze zpřesnit výsledky a snížit rozptyl měření. Dále byla vyčíslena rovnice, která po dosazení hodnoty přepočetního koeficientu a velikosti zoomu objektivu provede korekci a zpřesní výsledný koeficient.
Key words:přepočetní koeficient, rovnané dříví, analýza obrazu, digitální snímek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..