Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Srovnání tvorby lesních hospodářských plánů drobných lesních majetků před rokem 1948 a nyní
Autor: Ing. Jan Fialka
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Rostislav Boháček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Srovnání tvorby lesních hospodářských plánů drobných lesních majetků před rokem 1948 a nyní
Abstrakt:Hospodářská úprava lesa se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Tato díla vymezují zásady a doporučení, týkající se hospodaření v lesích s cílem udržet veškeré funkce lesa i pro další generace. Tvorba těchto děl umožňuje státu dohlížet nejen na hospodaření ve státních lesích, ale i na drobných lesních majetcích.
Kľúčové slová:Hospodářská úprava lesa, lesní hospodářské plány, lesní hospodářský celek

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..