Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The principles of making working plans before the year 1948 and at present
Written by (author): Ing. Jan Fialka
Department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Opponent:Ing. Rostislav Boháček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání tvorby lesních hospodářských plánů drobných lesních majetků před rokem 1948 a nyní
Summary:Hospodářská úprava lesa se zabývá zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Tato díla vymezují zásady a doporučení, týkající se hospodaření v lesích s cílem udržet veškeré funkce lesa i pro další generace. Tvorba těchto děl umožňuje státu dohlížet nejen na hospodaření ve státních lesích, ale i na drobných lesních majetcích.
Key words:Hospodářská úprava lesa, lesní hospodářské plány, lesní hospodářský celek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michal Kneifl, Ph.D..