Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikační číslo: 3409
Univerzitní e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Bartůněk
Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Beránek
Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářských souborů 441 a 446 na ŠLP "Masarykův les" Křtiny
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Bros
Rekreační funkce nízkého lesa
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Bros
Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přirůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Dvořák
Kontrukce lokálních objemových tabulek pro borovici lesní na LS Třeboň
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Fialka
Srovnání tvorby lesních hospodářských plánů drobných lesních majetků před rokem 1948 a nyní
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Gura
Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Gura
Využití barevných leteckých snímků ke zjišťování základních taxačních veličin v etážovitých porostech
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radoslav Hlavica
Ověření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Houba, DiS.
Srovnání klasického LHP a statistické provozní inventarizace a porovnání jejich výsledků
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Houska
Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářského souboru 433 na Táborsku
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štěpán Jelínek
Modelové ověření tvorby lesního hospodářského plánu na základě statistické provozní inventarizace pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. (objekt Hetlín)
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Kinkor
Objemové rovnice douglasky tisolisté na Písecku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Josef Klus
Optimalizace obmýtí dřeviny DB hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viktor Kollanda
Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktor Kollanda
Vliv vnějších a vnitřních faktorů na tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Silvia Korčoková
Rekreační funkce nízkého a středního lesa
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Koudelka
Analýza výskytu nepravého jádra u buku na ŠLP Masarykův les Křtiny
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Kratěna
Optimalizace pořizování digitálních snímků pro vyhodnocení přepočetních koeficientů rovnaného dříví metodou počítačové analýzy obrazu
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radek Kunz
Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti lesního majetku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Kunz
Těžební vyrovnanost jako základ stabilního lesnického hospodaření
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Machačík
Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební vyrovnanosti lesního majetku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Machala
Vyčíslení hodnotové újmy na produkci buku v důsledku prodloužení obmýtí na LS Frenštát pod Radhoštěm
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Mašek
Zpracování strategického scénáře vývoje zásob a těžeb buku na ŠLP "Masarykův les" Křtiny s výhledem na 30 let
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Václav Mihulka
Růst a přírůst smrkových porostů poškozených loupáním jelení zvěří v oblasti Orlických hor
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Nohavica
Optimalizace směsi smrku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Magdalena Pellarová
Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Pýcha
Optimalizace směsi buku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Miloslav Řehoř
Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti konkrétního lesního majetku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Justyna Szatniewska
Systems of forest certification in the Czech Republic and Polad – their comparison and evaluation of their impact on forest management
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Školoud
Optimalizace obmýtí dubu letního v hospodářském souboru 195 na LS LČR Prostějov (revír Troubky)
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Viačka
Zhodnocení mortality a růstu porostu na základě kompetičních indexů
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Vícha
Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přirůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Adam Vitešník
Analýza běžných přírůstů hlavních hospodářských dřevin PLO 36 na základě dat Národní inventarizace lesů ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Vitešník
Návrh metodiky analýzy tloušťkového přírůstu smrku na základě dat národní inventarizace lesů ČR
duben 2009Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována